Voor en vroegschoolse educatie Uk en Puk

Wij werken met het VVE programma Uk en Puk, onze medewerksters zijn geschoold om met dit programma te werken. We werken met verschillende thema’s die ongeveer vijf weken duren. Zo stimuleren wij spelenderwijs de ontwikkeling met aansprekende activiteiten. Puk is een echt vriendje op onze Kanjergroep en hij speelt een grote rol bij nieuwe ontdekkingen.
We werken bijv. met thema’s als: Reuzen en Kabouters, Wie ben ik, Eet smakelijk. Wij hebben gekozen voor het Uk en Puk programma om kinderen meer te kunnen uitdagen en hen te stimuleren in hun ontwikkeling.
Ook is het een heel goed programma om de peuters voor te bereiden op de overgang naar de grote school, op veel scholen wordt ook gebruik gemaakt van het vervolgprogramma Puk en Co.