Ons team

Uw kind wordt opgevangen door een klein team van deskundige, gediplomeerde pedagogisch medewerksters. Onze medewerksters volgen regelmatig cursussen om hun deskundigheid verder uit te breiden. Jaarlijks volgen zij in ieder geval een training kinder-ehbo en bedrijfshulpverlening, in 2013 zijn de medewerksters getraind in het werken met het VVE (vroegtijdige voorschoolse educatie) programma Uk en Puk. Al onze medewerksters zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan ingeschreven in het personenregister voor de kinderopvang. De eigenaren van het Helpernest zijn Wiebe en Dorien Gorter die het kinderdagverblijf reeds in 1995 zijn gestart.

Sinds 2014 zijn onze vaste medewerksters Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkster niveau-4. Op onze spettergroep werken  gekwalificeerde medewerksters die gespecialiseerd zijn in het werken met baby’s. Dorien Gorter is vanaf 2019 gediplomeerd pedagogisch coach en coacht het team volgens de eisen van de wet IKK.

Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zoveel mogelijk door dezelfde medewerksters wordt opgevangen. Zo kan uw kind met een beperkt aantal medewerksters een band opbouwen waardoor het zich veilig en vertrouwd zal voelen. Deze vaste gezichten ( medewerksters) zorgen ervoor dat een kind zich emotioneel veilig voelt, dit geldt temeer voor hele jonge kinderen. Aan een kind in de leeftijd tot 1 jaar worden daarom ten hoogste twee vaste beroepskrachten aangewezen en aan een kind van 1 jaar of ouder ten hoogste drie vaste beroepskrachten. Per dag is dan ten minste een van deze krachten aanwezig op de stamgroep van uw kind. Dit geldt niet in geval van halve dag opvang, flexibele opvang of opvang eens per 14 dagen. Ook in geval van vakanties of ziektes zullen wij zoveel mogelijk een vertrouwde medewerkster op de groep plaatsen.

Mede daarom streven wij naar zo min mogelijk verloop onder onze medewerksters, o.a. door het werken met vaste arbeidscontracten en het scheppen van een plezierige werksfeer. Dat wij in deze opzet slagen, blijkt wel uit het feit dat een aantal medewerksters al (bijna) vanaf de oprichting van het kinderdagverblijf bij ons in dienst zijn.

Onze vaste invalkrachten zijn regelmatig op het Helpernest aanwezig zodat de kinderen ook hen goed kennen.

Het Helpernest is ook een erkend stagebedrijf, onze stagiaires zijn minimaal een half jaar tot een jaar aanwezig op ons bedrijf.

In het kort

  • Klein team van deskundige, gediplomeerde pedagogisch medewerksters
  • Jaarlijks training kinder-ehbo en bedrijfshulpverlening
  • Getraind in het werken met het VVE
  • Vaste medewerksters Pedagogisch Medewerkster niveau-4