Oudercommissie

De oudercommissie van het Helpernest behartigt uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind en vertegenwoordigt u als ouder zo goed mogelijk. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. Zo trachten wij dan ook de kwaliteit van het uitvoerende werk op het kinderdagverblijf te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid van het kindercentrum, de betrokkenheid van ouders te stimuleren en de communicatie tussen het personeel en ouders en tussen ouders onderling te bevorderen.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op het kindercentrum gevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de Oudercommissie advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de ondernemer, voedingsaangelegenheden en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten en de wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben of willen deelnemen in de oudercommissie, dan kunt u met ons contact opnemen door een mail te sturen naar oudercommissie@helpernest.nl

In het kort

  • De oudercommissie van het Helpernest behartigt uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind en vertegenwoordigt u als ouder zo goed mogelijk.