Kwaliteit & veiligheid
Ons kinderdagverblijf vindt de kwaliteit van de opvang van kinderen erg belangrijk en werkt daarom volgens een kwaliteitshandboek die volgens de iso-9002/hkz normen is opgezet. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit is per 1 januari 2016 verplicht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens is verbonden aan de Geschillencommissie het Klachtenloket Kinderopvang. Klachten dient u eerst bij ons in te dienen, leidt de klacht niet tot een oplossing dan kan het geschil binnen 12 maanden aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl) Het Geschilartikel kunt u vinden achter de login voor ouders. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig zal zijn. Over het jaar 2017 zijn er geen klachten over ons kinderdagverblijf ingediend.
Per 1 januari 2005 is er een oudercommissie ingesteld. Meer over de oudercommissie vindt u bij het onderwerp oudercommissie. Onze oudercommissie is aangesloten bij de B.O.I.N.K. Ons kinderdagverblijf is opgenomen in het register van de gemeente Groningen. Wij bieden opvang in een huiselijke warme sfeer in een ruimte die aan alle eisen van o.a. Brandweer, Gemeente en GGD voldoet. Zo is ons kinderdagverblijf o.a. voorzien van een automatische brandmeldinstallatie, veiligheidsglas, zijn de stopcontacten beveiligd en is er camerabeveiliging bij onze toegangsdeur.
Onze medewerksters worden jaarlijks getraind in kinder EHBO en/of bedrijfshulpverlening, daarnaast werken wij met diverse protocollen en de meldcode kindermishandeling. Onze pedagogisch medewerksters observeren regelmatig de kinderen en houden hun ontwikkeling bij met het KIJK-observatieprogramma. De ontwikkeling wordt bijgehouden totdat uw kind naar school gaat, u krijgt dan het rapport mee. U kunt deze gebruiken voor de overgang naar school. Uiteraard zullen wij onze bevindingen in het eindgesprek met u bespreken.
Jaarlijks worden er risico-inventarisaties gemaakt van gezondheid- en veiligheidsrisico’s en wij werken met een beleidsplan veiligheid en gezondheid. Wij werken met de nieuwe digitale Risico-Monitor voor de Kinderopvang van veiligheid.nl. Dorien Gorter is hiervoor opgeleid en voert komend jaar ook de quickscanns uit met de medewerksters. Ook aan de hygiëne stellen wij hoge eisen, ons kinderdagverblijf wordt dan ook dagelijks schoongemaakt en gelucht en bij het bereiden van voedsel nemen wij de hoogste hygiënevoorschriften in acht.

Wij werken met de richtlijnen voor kinderdagverblijven van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Wanneer uw kind ziek is kan uw kind ons kinderdagverblijf niet bezoeken, een kind voelt zich dan het prettigst in zijn eigen omgeving en krijgt dan de extra aandacht die het nodig heeft. Wanneer uw kind ziek wordt of koorts krijgt tijdens zijn verblijf op ons kinderdagverblijf zullen wij contact met de ouders opnemen zodat het kind gehaald kan worden. Wij hanteren de GGD richtlijnen en hebben een uitgebreid ziekteprotocol. Besmettelijke ziektes dienen te worden gemeld. In onze informatiegids staat ons volledige ziektebeleid.
Op 14 augustus 2018 vond weer de jaarlijkse inspectie door de GGD plaats. Trots kunnen wij melden dat wij volledig voldoen aan alle getoetste wettelijke voorwaarden! Download hier het laatste inspectierapport van de GGD. (pdf)

In het kort

  • Kwaliteitshandboek volgens iso-9002/hkz norm
  • Aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
  • Aangesloten bij Geschillencommissie het Klachtenloket Kinderopvang
  • Oudercommissie is aangesloten bij de B.O.I.N.K.
  • Ons kinderdagverblijf is opgenomen in het register van de gemeente Groningen
  • Ontwikkeling van uw kind wordt bijgehouden met het KIJK-observatieprogramma
  • Wij werken met de nieuwe digitale Risico-Monitor voor de Kinderopvang
  • Jaarlijkse inspectie door de GGD
helpernest.nl gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.