Onze groepen

Samenstelling en grootte 
Wij vangen de kinderen op Het Helpernest op in drie groepen; de Kruimels, de Spetters en de Kanjers.

De Kruimels bestaat uit maximaal 6 kinderen in de leeftijd van circa 12 weken tot circa 18 maanden, deze groep is specifiek ingericht voor de allerkleinsten.

De Spetters bestaat uit maximaal 8 kinderen in de leeftijd vanaf 6 maanden tot circa 30 maanden.

De Kanjers bestaat uit maximaal 14 kinderen in de leeftijd van ongeveer 20 maanden tot 48 maanden.

Pedagogisch medewerker-kind ratio (PKR)
Wij hanteren hierin de richtlijnen van de GGD.
Ten minste één leidster wordt ingezet voor de verzorging en opvoeding van ten hoogste:
• 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar.
• 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar.
• 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar.
• 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar.
• 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Het aantal groepsleidsters wordt bepaald aan de hand van een gemiddelde waarbij naar boven mag worden afgerond.

Open Deuren Beleid
Wij werken met het zogenaamde Open Deuren Beleid, dit wil zeggen dat de kinderen ook regelmatig even mogen spelen of kijken op een andere groep. Ook kan het voorkomen dat wij in vakanties of wanneer er minder kinderen op de groepen zijn wij de groepen samenvoegen. Daarnaast zult u regelmatig stagiaires op onze groepen aantreffen, onze stagiaires zijn minimaal een half jaar bij ons.

De reden om met aparte groepen voor de jongste kinderen te werken is de veiligheid van deze kinderen. Baby’s / dreumesjes kunnen ongestoord kruipen en spelen op de vloer, ze hebben op deze groep meer rust en aandacht. Ook buiten hebben ze hun eigen speelruimte.

De invloed van de groep
Wij zijn van mening dat de groep waarin uw kind zich bevindt, een belangrijke bijdrage kan leveren aan onder andere zijn sociale ontwikkeling. Doordat kinderen van elkaar leren door samen te spelen, naar elkaar te kijken, elkaar te imiteren en conflicten op te lossen worden zij gestimuleerd op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Buitenspelen
Het Helpernest beschikt over een mooie buitenspeelruimte, het buitenspelen is een belangrijk onderdeel van onze pedagogische visie.

In het kort

  • Drie groepen
  • Pedagogisch medewerker kind ratio
  • Open Deuren Beleid
  • Leren door samen te spelen
  • Buitenspelen
helpernest.nl gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.