Ons team

Uw kind wordt opgevangen door een klein team van deskundige, gediplomeerde pedagogisch medewerksters. Onze medewerksters volgen regelmatig cursussen om hun deskundigheid verder uit te breiden. Jaarlijks volgen zij in ieder geval een training kinder-ehbo en bedrijfshulpverlening, in 2013 zijn de medewerksters getraind in het werken met het VVE (vroegtijdige voorschoolse educatie) programma Uk en Puk. Al onze medewerksters zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. De eigenaren van het Helpernest zijn Wiebe en Dorien Gorter die het kinderdagverblijf reeds in 1995 zijn gestart.

Sinds 2014 zijn onze vaste medewerksters Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkster niveau-4.Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zoveel mogelijk door dezelfde medewerksters wordt opgevangen. Zo kan uw kind met een beperkt aantal medewerksters een band opbouwen waardoor het zich veilig en vertrouwd zal voelen. Mede daarom streven wij naar zo min mogelijk verloop onder onze medewerksters, o.a. door het werken met vaste arbeidscontracten en het scheppen van een plezierige werksfeer. Dat wij in deze opzet slagen, blijkt wel uit het feit dat een aantal medewerksters al (bijna) vanaf de oprichting van het kinderdagverblijf bij ons in dienst zijn.

Onze vaste invalkrachten zijn regelmatig op het Helpernest aanwezig zodat de kinderen ook hen goed kennen.


Het Helpernest is ook een erkend stagebedrijf, onze stagiaires zijn minimaal een half jaar tot een jaar aanwezig op ons bedrijf.