De groepen

Samenstelling en grootte
Wij vangen de kinderen op Het Helpernest op in drie groepen; een babygroep, een verticale groep en een peutergroep. De babygroep bestaat uit maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot circa 1,5 jaar, deze groep is specifiek ingericht voor de allerkleinsten.De verticale groep kan bestaan uit baby's, dreumessen en evt. peuters. In deze groep worden op dit moment vooral dreumessen opgevangen in de leeftijd van circa 1,5 tot 2 jaar. Deze groep zal uit maximaal 8 kinderen bestaan. De peutergroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van ongeveer 1,5 tot 4 jaar en deze groep bestaat uit maximaal 15 kinderen.

Pedagogisch medewerker-kind ratio (PKR)
Wij hanteren hierin de richtlijnen van de GGD.
Ten minste één leidster wordt ingezet voor de verzorging en opvoeding van ten hoogste:
• 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar.
• 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar.
• 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar.
• 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar.
• 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Het aantal groepsleidsters wordt bepaald aan de hand van een gemiddelde waarbij naar boven mag worden afgerond.Open Deuren Beleid
Wij werken met het zogenaamde Open Deuren Beleid, dit wil zeggen dat de kinderen ook regelmatig even mogen spelen of kijken op een andere groep. Ook kan het voorkomen dat wij in vakanties of wanneer er minder kinderen op de groepen zijn wij de groepen samenvoegen. Daarnaast zult u regelmatig stagiaires op onze groepen aantreffen, onze stagiaires zijn minimaal een half jaar bij ons.

De reden om met een aparte babygroep te werken is de veiligheid van de kinderen. Baby’s kunnen ongestoord kruipen en spelen op de vloer, ze hebben op deze groep meer rust en aandacht.

De invloed van de groep
Wij zijn van mening dat de groep waarin uw kind zich bevindt, een belangrijke bijdrage kan leveren aan onder andere zijn sociale ontwikkeling. Doordat kinderen van elkaar leren door samen te spelen, naar elkaar te kijken, elkaar te imiteren en conflicten op te lossen worden zij gestimuleerd op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Buitenspelen
Het Helpernest beschikt over een mooie buitenspeelruimte, het buitenspelen is een belangrijk onderdeel van onze pedagogische visie.