Visie

Pedagogische Visie
Wij hebben gekozen om te werken vanuit een interactionistische visie. Dat houdt in dat wij de interactie van het kind met zijn/haar omgeving als belangrijkste bron van ontwikkeling zien. Een kind wordt door alles wat hij om zich heen ervaart uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Vanaf 2013 werken wij met het educatieve voorschoolse programma Uk en Puk waardoor wij de ontwikkeling van de kinderen nog meer kunnen stimuleren.

Wij vinden dan ook dat de omgeving zodanig moet zijn ingericht dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij denken ook dat een kind zich pas kan ontwikkelen als het zich veilig en geborgen in de omgeving voelt. Daarom hebben wij in onze kinderdagverblijf getracht een warme en stimulerende omgeving te creëren waar een kind zich plezierig en op zijn gemak voelt.

Normen en waarden
Wij zien het overdragen van normen en waarden als een onderdeel van onze pedagogische taak. Wij proberen de kinderen respect bij te brengen in een ruime opvatting van het woord. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om rekening houden met andere kinderen en hun gevoelens, respect voor regels, beleefdheid, maar ook respect voor de omgeving en respect voor andere culturen en levensbeschouwingen.

Pedagogisch doel
Wij willen de kinderen in een warme, veilige en geborgen omgeving stimuleren, begeleiden en verzorgen zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen, zich prettig voelt en weerbaar en zelfstandig wordt. Hierbij vinden wij het belangrijk dat het kind respect leert hebben voor zijn omgeving in alle bovengenoemde aspecten.

Dit is slechts een samenvatting van ons pedagogisch beleid. Wanneer u ons gehele beleid wilt inzien, kunt u daar altijd naar vragen. U kunt dan ook lezen hoe wij de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden ondersteunen en begeleiden. Tijdens het intakegesprek kunt u ook het pedagogisch beleid en werkplan in zien.